Vallrun

 

 

Vallrun från Dal


Åkerån

Dammen 

Min gamla stuga

Mot Åkersjön

                                               

                                                            Mot Åkersjön från dammen